فروش سمند LX در مازندران مدل 1396

سمند، LX، 1396

مازندران

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 34,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
27,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

گیلان - 4 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir