فروش سمند LX در مازندران مدل 1396

سمند، LX، 1396

مازندران

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 34,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1394

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
41,600 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
309,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir