فروش لیفان X50 دنده ای در مرکزی مدل 1394

کارکرد : 35,500 کیلومتر قیمت : 48,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1394

مرکزی - 4 ماه پیش

کارکرد
35,500 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir