فروش لیفان X50 دنده ای در مرکزی مدل 1394

کارکرد : 35,500 کیلومتر قیمت : 48,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1396

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1394

مرکزی - 6 ماه پیش

کارکرد
35,500 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir