فروش لیفان X50 دنده ای در مرکزی مدل 1394

کارکرد : 35,500 کیلومتر قیمت : 48,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
27,260 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1394

مرکزی - 2 هفته پیش

کارکرد
35,500 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

لیفان، X50 دنده ای، 1395

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com