فروش لیفان X50 دنده ای در مرکزی مدل 1394

کارکرد : 35,500 کیلومتر قیمت : 48,500,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

لیفان، X50 دنده ای، 1395

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
44,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,150,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com