فروش لیفان X50 دنده ای در مرکزی مدل 1394

کارکرد : 35,500 کیلومتر قیمت : 48,500,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1395

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1395

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
44,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
27,260 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir