فروش نیسان جوک در فارس مدل 2017

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 1,500,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
13,500 کیلومتر
قیمت
1,650,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
3,600 کیلومتر
قیمت
1,840,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، جوک، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com