فروش نیسان جوک در فارس مدل 2017

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 1,500,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
147,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
7,400 کیلومتر
قیمت
1,780,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir