فروش نیسان جوک در فارس مدل 2017

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 1,500,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
6,900 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

کرمانشاه - 7 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir