فروش نیسان جوک در فارس مدل 2017

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 1,500,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2017

قم - 6 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
1,650,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
22,500 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir