فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2009

کارکرد : 165,000 کیلومتر قیمت : 112,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir