فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1388

نیسان، ماکسیما، 1388

خراسان رضوی

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 900,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

یزد - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com