فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1388

نیسان، ماکسیما، 1388

خراسان رضوی

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 900,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

زنجان - 4 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
1,060,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
59,950,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
93,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

سیستان و بلوچستان - 3 ماه پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
88,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir