فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1388

نیسان، ماکسیما، 1388

خراسان رضوی

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 900,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
199,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
264,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir