فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1388

نیسان، ماکسیما، 1388

خراسان رضوی

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 900,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
135,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
367,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
378,000 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com