فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1388

نیسان، ماکسیما، 1388

خراسان رضوی

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 900,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

آذربایجان شرقی - 3 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
34,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
237,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
810,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com