فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1388

نیسان، ماکسیما، 1388

خراسان رضوی

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 900,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
34,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

اردبیل - 7 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
1,060,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com