فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1388

نیسان، ماکسیما، 1388

خراسان رضوی

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 900,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
94,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1388

خراسان رضوی - 2 هفته پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
940,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir