فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 32,300,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,700 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
32,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
30,200,000
منبع آگهی
otex.ir