فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 32,300,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1395

چهارمحال و بختیاری - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
30,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,300,000
منبع آگهی
otex.ir