فروش بسترن B50F در آذربایجان شرقی مدل 1396

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

خراسان شمالی - 3 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
63,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com