فروش بسترن B50F در آذربایجان شرقی مدل 1396

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی - 2 هفته پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 1 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir