فروش بسترن B50F در آذربایجان شرقی مدل 1396

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
4,700 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
63,800,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

خراسان شمالی - 6 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir