فروش بسترن B50F در آذربایجان شرقی مدل 1396

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

خراسان شمالی - 9 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir