فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 196,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
8,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir