فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2007

کارکرد : 240,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir