فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در خوزستان مدل 1

کارکرد : 189,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1384

آذربایجان غربی - 6 ماه پیش

کارکرد
181,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

لرستان - 12 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1388

چهارمحال و بختیاری - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir