فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در خوزستان مدل 1

کارکرد : 189,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

خوزستان - 6 ماه پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

مرکزی - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1384

آذربایجان غربی - 6 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir