فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در خوزستان مدل 1

کارکرد : 189,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

کردستان - 3 هفته پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

خوزستان - 4 ماه پیش

کارکرد
123,456 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1388

زنجان - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

لرستان - 3 ماه پیش

کارکرد
420,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir