فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir