فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,053 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir