فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
156,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 1397

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
17,300 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir