فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : 13,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1375

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
249,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
6,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
9,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir