فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : 13,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
17,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
8,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
otex.ir