فروش سیتروئن زانتیا در قزوین مدل 1385

کارکرد : 170 کیلومتر قیمت : 19,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
250 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

سیستان و بلوچستان - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir