فروش سیتروئن زانتیا در قزوین مدل 1385

کارکرد : 170 کیلومتر قیمت : 19,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 3 هفته پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
204,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1387

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
193,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

بوشهر - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1381

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com