فروش سیتروئن زانتیا در قزوین مدل 1385

کارکرد : 170 کیلومتر قیمت : 19,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

زنجان - 8 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1387

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir