فروش سیتروئن زانتیا در قزوین مدل 1385

کارکرد : 170 کیلومتر قیمت : 19,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 2 ساعت پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
38,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com