فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 5,000 کیلومتر قیمت : 225,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
263,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

مرکزی - 3 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2006

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir