فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 5,000 کیلومتر قیمت : 225,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
74,500 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
221,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

فارس - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir