فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 5,000 کیلومتر قیمت : 225,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
4,500 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
1,450,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir