فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2010

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir