فروش سمند LX در فارس مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 32,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
325,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
19,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1388

اردبیل - 1 ماه پیش

کارکرد
10,200 کیلومتر
قیمت
187,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
17,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir