فروش سمند LX در فارس مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 32,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
34,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir