فروش سمند LX در فارس مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 32,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1389

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

کردستان - 6 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
31,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir