فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 142,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
1,320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
237,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir