فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 142,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
3,800 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
5,900 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

بوشهر - 2 روز پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir