فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 142,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
1,380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

قم - 3 هفته پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
otex.ir