فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 142,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
51,500 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,183,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir