فروش جک جی 5 - 1.5 در گلستان مدل 1395

کارکرد : 2,000 کیلومتر قیمت : 48,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 2 هفته پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

کرمان - 1 هفته پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir