فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 192,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,500 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، النترا، 2016

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir