فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2009

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2014

خوزستان - 10 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir