فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2014

گیلان - 4 هفته پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2014

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir