فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir