فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
622,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir