فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
563,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

زنجان - 12 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir