فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
299,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
6,400 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
3,900 کیلومتر
قیمت
287,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir