فروش هیوندای سانتافه در خراسان رضوی مدل 2010

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 146,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2009

اردبیل - 3 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir