فروش هیوندای سانتافه در خراسان رضوی مدل 2010

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 146,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
292,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir