فروش هیوندای سانتافه در خراسان رضوی مدل 2010

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 146,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
575,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir