فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : 154,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

قم - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
18,900 کیلومتر
قیمت
449,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
3,100 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir