فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : 154,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
1,900,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir