فروش پراید 132 ساده در آذربایجان شرقی مدل 1395

پراید، 132 ساده، 1395

آذربایجان شرقی

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
تخت گاز

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,100,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 132 ساده، 1389

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1388

لرستان - 6 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1394

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
23,300 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir