فروش پراید 132 ساده در آذربایجان شرقی مدل 1395

پراید، 132 ساده، 1395

آذربایجان شرقی

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
275,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1387

کرمانشاه - 7 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1388

قزوین - 8 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
20,950,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,600,000
منبع آگهی
otex.ir