فروش پراید 132 ساده در آذربایجان شرقی مدل 1395

پراید، 132 ساده، 1395

آذربایجان شرقی

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

پراید، 132 ساده، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، 132 ساده، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1389

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
290 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir