فروش پراید 132 ساده در آذربایجان شرقی مدل 1395

پراید، 132 ساده، 1395

آذربایجان شرقی

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

پراید، 132 ساده، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
14,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
20,950,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
211,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1390

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com