فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1386

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir