فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1386

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
1,385 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir