فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1386

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
177 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir