فروش هیوندای i30 در کرمان مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2010

فارس - 2 هفته پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2009

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
130 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، i30، 2011

کرمان - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com