فروش هیوندای i30 در کرمان مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

هیوندای، i30، 2011

کرمان - 9 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2009

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
86,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir