فروش هیوندای i30 در کرمان مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2009

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir