فروش هیوندای i30 در کرمان مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
87,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
800,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
209,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir