فروش هیوندای i30 در کرمان مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
81,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2009

البرز - 7 روز پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir