فروش هیوندای سانتافه در خراسان رضوی مدل 2010

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2012

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
277,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir