فروش هیوندای سانتافه در خراسان رضوی مدل 2014

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

بوشهر - 3 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

فارس - 3 هفته پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir