فروش هیوندای سوناتا در اصفهان مدل 2015

کارکرد : 68,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2012

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
1,155,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
77,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
20,500 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

خراسان جنوبی - 3 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir