فروش سوزوکی ویتارا در گلستان مدل 2006

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 700,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1388

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سوزوکی، ویتارا، 2006

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
67,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2006

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir