فروش سوزوکی ویتارا در گلستان مدل 2006

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 700,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2010

مازندران - 4 هفته پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سوزوکی، ویتارا، 2008

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
760,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1390

خوزستان - 2 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1389

خراسان رضوی - 1 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
81,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2007

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1386

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir