فروش لیفان X60 دنده ای در البرز مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
21,450 کیلومتر
قیمت
50,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir