فروش لیفان X60 دنده ای در البرز مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
15,500 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 5 ساعت پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
86,710 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,200 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
429,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com