فروش لیفان X60 دنده ای در البرز مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
45,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir