فروش لیفان X60 دنده ای در البرز مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

کرمانشاه - 2 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
42,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
37,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
21,450 کیلومتر
قیمت
50,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com