فروش لیفان X60 دنده ای در البرز مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

البرز - 4 هفته پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com