فروش سیتروئن زانتیا در زنجان مدل 1387

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
2,606 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
266,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir