فروش سیتروئن زانتیا در زنجان مدل 1387

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

قم - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

زنجان - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

مرکزی - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir