فروش سیتروئن زانتیا در زنجان مدل 1387

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
33,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
59,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir