فروش کیا اسپورتیج در آذربایجان شرقی مدل 2014

کیا، اسپورتیج، 2014

آذربایجان شرقی

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2010

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,030,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir