فروش کیا اسپورتیج در آذربایجان شرقی مدل 2014

کیا، اسپورتیج، 2014

آذربایجان شرقی

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

خراسان رضوی - 1 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
312,000,000
منبع آگهی
otex.ir