فروش سمند X7 در خوزستان مدل 1387

سمند، X7، 1387

خوزستان

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
162,055 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1384

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
12,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
233,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
15,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
otex.ir