فروش سمند X7 در خوزستان مدل 1387

سمند، X7، 1387

خوزستان

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سمند، X7، 1383

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
17,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1390

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1385

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
16,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir