فروش سمند X7 در خوزستان مدل 1387

سمند، X7، 1387

خوزستان

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، X7، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
17,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، X7، 1387

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
495,555 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1385

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
16,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، X7، 1388

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
16,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
13,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir