فروش تیبا صندوق دار در خوزستان مدل 1394

کارکرد : 46,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
39,451 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
12,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir