فروش لیفان X60 دنده ای در مازندران مدل 1394

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 470,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

زنجان - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس
کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
41,600 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir