فروش لیفان X60 دنده ای در مازندران مدل 1394

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 470,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir