فروش لیفان X60 دنده ای در مازندران مدل 1394

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 470,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

مازندران - 1 هفته پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس
کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
15,500 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

مازندران - 2 هفته پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir