فروش لیفان X60 دنده ای در مازندران مدل 1394

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 470,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
607,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir