فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2011

کارکرد : 83,000 کیلومتر قیمت : 194,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 2 روز پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir