فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2011

کارکرد : 83,000 کیلومتر قیمت : 194,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مازندران - 1 هفته پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
71,457 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
1,700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir