فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2011

کارکرد : 83,000 کیلومتر قیمت : 194,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
136,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir