فروش پراید هاچ بک در البرز مدل 1376

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 7,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 9 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
13,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1380

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
295,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
267,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir