فروش پراید هاچ بک در البرز مدل 1376

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 7,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
5,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1386

قزوین - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir