فروش پراید هاچ بک در البرز مدل 1376

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 7,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir