فروش پراید 131SE در اصفهان مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 21,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
17,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
83,500 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir