فروش پراید 131SE در اصفهان مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 21,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1393

زنجان - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
16,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
17,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
17,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir