فروش پراید 131SE در اصفهان مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 21,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
127,600 کیلومتر
قیمت
17,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
19,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
otex.ir