فروش پراید 131SE در اصفهان مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 21,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,200 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir