فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1389

کارکرد : 164,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir