فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1389

کارکرد : 164,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
27,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
1,200 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
278,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir