فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1389

کارکرد : 164,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
250 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 10 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
45,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir