فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1389

کارکرد : 164,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 5 روز پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1385

قزوین - 2 هفته پیش

کارکرد
170 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com