فروش هیوندای سوناتا در خراسان رضوی مدل 2017

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir