فروش سمند LX در اصفهان مدل 13

سمند، LX، 13

اصفهان

کارکرد : حواله قیمت : 40,900,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

خوزستان - 9 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir