فروش سمند LX در اصفهان مدل 13

سمند، LX، 13

اصفهان

کارکرد : حواله قیمت : 40,900,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

گیلان - 1 ماه پیش

کارکرد
75 کیلومتر
قیمت
33,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
197,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir