فروش سمند LX در اصفهان مدل 13

سمند، LX، 13

اصفهان

کارکرد : حواله قیمت : 40,900,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1388

اردبیل - 1 ماه پیش

کارکرد
10,200 کیلومتر
قیمت
187,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
17,150,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

لرستان - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir