فروش رنو تندر 90 E2 در تهران مدل 1396

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,085 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، تندر 90 E2، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,100,000
منبع آگهی
otex.ir