فروش سمند LX در اصفهان مدل 1395

سمند، LX، 1395

اصفهان

کارکرد : 39,000 کیلومتر قیمت : 29,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
26,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

کردستان - 6 ماه پیش

کارکرد
2,200 کیلومتر
قیمت
31,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir