فروش سمند LX در اصفهان مدل 1395

سمند، LX، 1395

اصفهان

کارکرد : 39,000 کیلومتر قیمت : 29,800,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
حواله
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1385

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1397

فارس - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir