فروش سمند LX در اصفهان مدل 1395

سمند، LX، 1395

اصفهان

کارکرد : 39,000 کیلومتر قیمت : 29,800,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
53,500 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
17,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir