فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 131,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
21,200 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

خراسان جنوبی - 4 هفته پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
94,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir