فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 131,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
118,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
104,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
1,580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com