فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 131,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

مرکزی - 10 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir