فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 131,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2008

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

خراسان شمالی - 2 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir