فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 248,000 کیلومتر قیمت : 11,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
10,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
291,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
28,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir