فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 248,000 کیلومتر قیمت : 11,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
229,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
6,780,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
206,000 کیلومتر
قیمت
8,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir