فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2014

کارکرد : 86,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
1,500,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

یزد - 2 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir