فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2014

کارکرد : 86,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2009

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir