فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2014

کارکرد : 86,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2012

آذربایجان شرقی - 4 هفته پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir