فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2014

کارکرد : 86,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
4,700 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
388,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

سمنان - 5 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
301,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir