فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1385

قزوین - 8 ماه پیش

کارکرد
170 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir