فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
256,000 کیلومتر
قیمت
30,600,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

البرز - 5 روز پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
36,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir