فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

اردبیل - 2 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

زنجان - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
107,800 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir