فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

سیستان و بلوچستان - 10 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
107,800 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir