فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir