فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

مازندران - 1 هفته پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

آذربایجان غربی - 1 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
156,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

کردستان - 2 ساعت پیش

کارکرد
18,200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2012

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com