فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

اردبیل - 5 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

مرکزی - 2 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
1,730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir