فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
82 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir