فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

زنجان - 8 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
358,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

زنجان - 8 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
209,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
238,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
241,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir