فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

زنجان - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir