فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 154,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
270 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

قم - 2 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
81,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir