فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 154,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

هرمزگان - 2 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
1,750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir