فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 154,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

مرکزی - 3 هفته پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir