فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 154,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir